Elastomer

Định nghĩa Elastomer là gì?

ElastomerElastomer. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Elastomer – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tổng hợp-su như các tài liệu đó, ở nhiệt độ phòng, có thể dễ dàng uốn cong, kéo dài, xoắn, hoặc bị biến dạng và khi được phát hành, nhanh chóng trở về kích thước ban đầu xấp xỉ của nó và hình dạng.

Definition – What does Elastomer mean

Synthetic-rubber like material which, at room temperature, can be easily bent, stretched, twisted, or deformed and, when released, quickly returns to its approximate original dimensions and shape.

Source: ? Business Dictionary