Kermit

Định nghĩa Kermit là gì?

KermitKermit. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Kermit – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Asynchronous giao thức tập tin chuyển giao cho dữ liệu trao đổi giữa máy tính và máy tính lớn. Phổ biến trong thời kỳ bảng thông báo điện tử, nó đã phần lớn được thay thế bằng các giao thức Internet (IP). Mặc dù khá chậm, Kermit rất giỏi phát hiện lỗi tự động và sửa chữa trong quá trình truyền qua đường dây điện thoại ‘ồn ào’. Một nguồn mở (không độc quyền) và phần mềm phạm vi công cộng (miễn phí), nó đã được phát triển tại Đại học Columbia và được đặt tên theo nhân vật ếch Muppet trong chương trình giáo dục dành cho trẻ em Sesame Street.

Definition – What does Kermit mean

Asynchronous file-transfer protocol for data exchange between PCs and mainframe computers. Popular during the electronic bulletin board era, it has largely been replaced by the internet protocols (IP). Although quite slow, Kermit is good at automatic error detection and correction during transmission over ‘noisy’ telephone lines. An open source (non-proprietary) and public domain (free) software, it was developed at Columbia University and is named after the muppet frog character in the children’s educational program Sesame Street.

Source: ? Business Dictionary