ELF File

? Cách mở file .ELF? Những phần mềm mở file .ELF và sửa file lỗi. Convert Binary ELF file sang định dạng khác.

.ELF File Extension

   

File name ELF File
File Type 1Nintendo Wii Game File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (66 Bình chọn)

File .ELF là file gì?

ELF là Executable Files – 1Nintendo Wii Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nintendo.

định dạng tập tin thực thi được sử dụng bởi Nintendo Wii, một video game console phát hành bởi Nintendo trong Tháng Mười Một, 2006; có thể được chuyển giao cho một máy tính và chơi trên Dolphin Emulator.

What is a ELF file?

Executable file format used by the Nintendo Wii, a video game console released by Nintendo in November, 2006; may be transferred to a PC and played on the Dolphin Emulator.

Cách mở .ELF file

Để mở file .ELF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ELF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ELF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ELF do người dùng đóng góp.

  • Dolphin
  • MagicDisc
  • MagicDisc
  • WinDS PRO
  • WinDS PRO Apps
  • HxD Hex Editor
  • HxD Hex Editor

Chuyển đổi file .ELF

File .ELF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.