European Union (EU)

Định nghĩa European Union (EU) là gì?

European Union (EU)Liên minh châu Âu (EU). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ European Union (EU) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một liên minh của các quốc gia châu Âu mà làm việc với nhau để địa chỉ mối quan tâm lẫn nhau.

Definition – What does European Union (EU) mean

An alliance of European states that works together to address mutual concerns.

Source: ? Business Dictionary