WPM File

? Cách mở file .WPM? Những phần mềm mở file .WPM và sửa file lỗi. Convert N/A WPM file sang định dạng khác.

.WPM File Extension

   

File name WPM File
File Type 1Warcraft 3 Path Map File
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .WPM là file gì?

WPM là Game Files – 1Warcraft 3 Path Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

Nộp được sử dụng bởi Warcraft III, một game chiến thuật thời gian thực; chứa pathing dữ liệu cho bản đồ; sử dụng bởi các trò chơi trí tuệ nhân tạo (AI) để di chuyển các đơn vị trên bản đồ mà không đòi hỏi người chơi phải đơn vị quản lý vi mô phong trào xung quanh chướng ngại vật.

What is a WPM file?

File used by Warcraft III, a real-time strategy game; contains pathing data for a map; used by the game’s artificial intelligence (AI) to move units across the map without requiring the player to micromanage unit movement around obstacles.

Cách mở .WPM file

Để mở file .WPM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .WPM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .WPM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .WPM do người dùng đóng góp.

  • 602Text
  • HostExplorer
  • HostExplorer
  • Micro Focus RUMBA
  • Microsoft Application Virtualization
  • Web Page Maker
  • Web Page Maker

Chuyển đổi file .WPM

File .WPM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.