Event-Triggered Email

Định nghĩa Event-Triggered Email là gì?

Event-Triggered EmailSự kiện được kích Email. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Event-Triggered Email – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một email kích hoạt sự kiện là một gửi email tự động khi một sự kiện đặc biệt xảy ra. Các sự kiện có thể là một dịp đặc biệt hoặc một hoạt động được thực hiện bởi một người dùng. email Event-kích hoạt được sử dụng như một chiến lược tiếp thị email trong đó một người dùng hoặc thuê bao được gửi một email khi một sự kiện đặc biệt xảy ra. Các email được tự động tạo ra và gửi đến một danh sách thuê bao dựa trên các sự kiện như cách nhấp vào nút mua hàng hoặc vào những dịp đặc biệt như sinh nhật của thuê bao.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Email Event-kích hoạt là một phần của chiến lược email marketing cho phép các nhà tiếp thị gửi email dựa trên sự xuất hiện của một số sự kiện. Các email có thể được sử dụng để giao tiếp khuyến mại đặc biệt, giảm giá và phiếu giảm giá độc quyền vào danh sách thuê bao của họ. Các sự kiện thường những dịp đặc biệt như sinh nhật của thuê bao hoặc một số hành động cụ thể như mua hàng trên một khoảng. Các sự kiện có thể được xác định dựa trên thông tin được cung cấp bởi người sử dụng trong quá trình đăng ký hoặc đăng ký.

What is the Event-Triggered Email? – Definition

An event-triggered email is an automated email sent when a particular event occurs. The events could be a particular occasion or an operation carried out by a user. Event-triggered emails are used as an email marketing strategy wherein a user or subscriber is sent an email when a particular event occurs. The emails are auto-generated and sent to a subscriber list based on events like clicking on a purchase button or on special occasions like the subscriber’s birthday.

Understanding the Event-Triggered Email

Event-triggered emails are a part of email marketing strategy that lets marketers send email based on the occurrence of some event. The emails may be used to communicate special offers, discounts and exclusive coupons to their subscriber list. The events are usually special occasions like the subscriber’s birthday or some particular action like a purchase above a set amount. The events may be determined based on the information provided by the user during the signup process or registration.

Thuật ngữ liên quan

  • Email Client
  • Piggyback Email
  • Event
  • Instant Message (IM)
  • Autoresponder
  • Quantum Advantage
  • No-Email Initiatives
  • Data Center
  • Gigabit Ethernet (GbE)
  • Simple Network Management Protocol (SNMP)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm