FBReader

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download FBReader – NA

Phần mềm FBReader

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

FBReader là phần mềm gì?

FBReader là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của FBReader là Version NA (cập nhật NA)

FBReader là một chương trình cho phép người dùng để đọc sách điện tử (e-book) trực tiếp từ máy tính hoặc thiết bị của họ. Cung cấp như phần mềm miễn phí theo giấy phép GNU General Public License, phần mềm hỗ trợ các định dạng e-book phổ biến như ePub (với sự hỗ trợ hạn chế cho CSS), FB2, MOBI (Mobipocket), và các tập con của RTF (Rich Text Format) và Microsoft Office Word. Chương trình cung cấp phong cách và kích cỡ font chữ, để cho phép người dùng cấu hình như thế nào văn bản trong e-book được hiển thị. Phông chữ có thể tăng lên để cho phép đọc dễ dàng hơn. Tab Tùy chọn cho phép người dùng cấu hình yếu tố khác của e-book như ngôn ngữ, di chuyển, lề, định dạng, luân chuyển và màu sắc. Người dùng có thể tìm kiếm văn bản, đối tượng và cụm từ trong trang sách điện tử thông qua các công cụ tìm văn bản tích hợp vào chương trình. Để bắt đầu, chương trình cung cấp cho người dùng một thư viện mạng mà danh sách lựa chọn những cuốn sách điện tử. Sách điện tử được liệt kê trong thư viện có thể được tải về miễn phí, hoặc có thể có sẵn để mua hàng. Người sử dụng cũng có tùy chọn để thêm sách điện tử của họ đến thư viện. FBReader đi kèm trong một phiên bản dành cho Windows, Linux, Mac OS X, Android và Blackberry. Chức năng của nó có thể được mở rộng thông qua quá trình cài đặt của bên thứ ba plug-ins.

What is FBReader?

FBReader is a program that allows the user to read electronic books (e-books) directly from their computer or devices. Provided as freeware under the GNU General Public License, the software supports popular e-book formats like ePub (with limited support for CSS), fb2, MOBI (Mobipocket), and subsets of RTF (Rich Text Format) and Microsoft Office Word. The program provides font styles and sizes, to allow the user to configure how texts within the e-book are displayed. Fonts may be increased to allow for easier reading. The Options tab allows the user to configure other elements of the e-book such as language, scrolling, margins, format, rotation and colors. The user may search for texts, subjects and phrases from the e-book pages through the text finder integrated into the program. To get started, the program provides the user with a network library that lists a selection of electronic books. Electronic books listed in the library may be downloaded for free, or may be available for purchase. The user also has the option to add their e-books to the library. FBReader comes in a version for Windows, Linux, Mac OS X, Android, and Blackberry. Its functionality may be extended through the installation of third-party plug-ins.

Các loại file được mở bởi FBReader

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm FBReader có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download FBReader

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg