FE2 File

? Cách mở file .FE2? Những phần mềm mở file .FE2 và sửa file lỗi. Convert N/A FE2 file sang định dạng khác.

.FE2 File Extension

   

File name FE2 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FE2 là file gì?

FE2 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .FE2 file

Để mở file .FE2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FE2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FE2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FE2 do người dùng đóng góp.

  • FX Equation

Chuyển đổi file .FE2

File .FE2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.