MP File

? Cách mở file .MP? Những phần mềm mở file .MP và sửa file lỗi. Convert Binary MP file sang định dạng khác.

.MP File Extension

   

File name MP File
File Type 1LaTeX MetaPost File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (13 Bình chọn)

File .MP là file gì?

MP là Vector Image Files – 1LaTeX MetaPost File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi MetaPost, một đồ họa vẽ ngôn ngữ được sử dụng để tạo ra hình ảnh trong Encapsulated PostScript (.eps) tập tin và tài liệu LaTeX (.TEX và .LTX file); có thể chứa báo cáo bản vẽ cơ bản hoặc hướng dẫn tiên tiến hơn để vẽ thuật toán.

What is a MP file?

File used by MetaPost, a graphics-drawing language used for creating pictures in Encapsulated PostScript (.EPS) files and LaTeX documents (.TEX and .LTX files); may contain basic drawing statements or more advanced instructions for algorithmic drawing.

Cách mở .MP file

Để mở file .MP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MP do người dùng đóng góp.

  • MetaGraf
  • Texmaker
  • Texmaker
  • MetaPost Editor and Previewer
  • Microsoft Office
  • ALLPlayer
  • ALLPlayer

Chuyển đổi file .MP

File .MP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.