FFS File

? Cách mở file .FFS? Những phần mềm mở file .FFS và sửa file lỗi. Convert Binary FFS file sang định dạng khác.

.FFS File Extension

   

File name FFS File
File Type FME Desktop Feature Store File
Nhà phát triển Safe Software
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .FFS là file gì?

FFS là GIS Files – FME Desktop Feature Store File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Safe Software.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi FME Desktop, một ứng dụng được sử dụng để thao tác và chuyển đổi dữ liệu không gian; chứa “tính năng”, mà là tập hợp dữ liệu không gian và đối tượng được lưu trữ trong trình bày định dạng trung tính FME Desktop.

What is a FFS file?

Data file created by FME Desktop, an application used for manipulating and converting spatial data; contains “features,” which are spatial data sets and objects stored in FME Desktop’s format-neutral representation.

Cách mở .FFS file

Để mở file .FFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

  XPX File

Phần mềm mở file .FFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FFS do người dùng đóng góp.

  • TatukGIS Viewer
  • Safe Software FME Desktop
  • Safe Software FME Desktop
  • TouchDesigner
  • Media Player Classic
  • FoamCalc4
  • FoamCalc4

Chuyển đổi file .FFS

File .FFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.