Fiber to the Home (FTTH)

Định nghĩa Fiber to the Home (FTTH) là gì?

Fiber to the Home (FTTH)Fiber To The Home (FTTH). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fiber to the Home (FTTH) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Fiber To The Home (FTTH) là một sợi truyền thông quang hình thức giao hàng nơi sợi kéo dài từ một văn phòng trung tâm đến ranh giới của một không gian nhà sống hoặc văn phòng kinh doanh. Một khi nó đạt đến gia đình hoặc kinh doanh văn phòng, tín hiệu được truyền tải trong suốt không gian sử dụng cáp đồng trục,, sợi quang không dây hoặc thông tin liên lạc đường dây điện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lợi ích chính của cáp quang đến nhà cung cấp nhanh hơn tốc độ kết nối và dung lượng cao hơn mang so với dây dẫn cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, hoặc đường thuê bao số (DSL). Nhược điểm lớn nhất là chi phí – mà làm cho sợi không thực tế đối với nhiều thiết lập.

What is the Fiber to the Home (FTTH)? – Definition

Fiber to the home (FTTH) is a fiber optic communication delivery form where the fiber extends from a central office to the boundary of a home living space or business office. Once it reaches the home or business office, the signal is conveyed throughout the space using coaxial cable, wireless, optical fibers or power line communication.

Understanding the Fiber to the Home (FTTH)

The main benefit of fiber to the home is providing faster connection speeds and higher carrying capacity than twisted pair conductors, coaxial cable, or digital subscriber line (DSL). The biggest downside is cost — which makes fiber unrealistic for many setups.

Thuật ngữ liên quan

  • Coaxial Cable
  • Digital Subscriber Line (DSL)
  • Router
  • Passive Optical Network (PON)
  • Telephony
  • Telecommunications
  • Fiber Distributed Data Interface (FDDI)
  • Demarcation Point
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm