GIV File

? Cách mở file .GIV? Những phần mềm mở file .GIV và sửa file lỗi. Convert N/A GIV file sang định dạng khác.

.GIV File Extension

   

File name GIV File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .GIV là file gì?

GIV là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .GIV file

Để mở file .GIV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GIV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GIV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GIV do người dùng đóng góp.

  • Salida GISverde

Chuyển đổi file .GIV

File .GIV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.