GMF File

? Cách mở file .GMF? Những phần mềm mở file .GMF và sửa file lỗi. Convert Binary GMF file sang định dạng khác.

.GMF File Extension

   

File name GMF File
File Type 1Leadwerks Game Model File
Nhà phát triển Leadwerks
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .GMF là file gì?

GMF là 3D Image Files – 1Leadwerks Game Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Leadwerks.

tập mô hình 3D được tạo ra trong hộp thoại Format game Model (GMF), một định dạng được sử dụng bởi các cơ Leadwerks trò chơi; chứa cả dữ liệu mô hình và hình ảnh động; sử dụng để lưu trữ các nhân vật game 3D và các phong trào của họ.

What is a GMF file?

3D model file created in the Game Model Format (GMF), a format used by the Leadwerks game engine; contains both model and animation data; used for storing 3D game characters and their movements.

Cách mở .GMF file

Để mở file .GMF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMF do người dùng đóng góp.

  • Leadwerks Engine
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Graph Maker
  • Logimots
  • GenStat Fourteenth Edition
  • GenStat Fourteenth Edition

Chuyển đổi file .GMF

File .GMF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.