GOD File

? Cách mở file .GOD? Những phần mềm mở file .GOD và sửa file lỗi. Convert Text GOD file sang định dạng khác.

.GOD File Extension

   

File name GOD File
File Type 1Gore Game Data File
Nhà phát triển 4D Rulers
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .GOD là file gì?

GOD là Game Files – 1Gore Game Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi 4D Rulers.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi trò chơi Gore, chẳng hạn như Special Edition và Ultimate Soldier; chứa dữ liệu trong văn bản đơn giản mà được tham chiếu bởi các trò chơi để mô tả gameplay, chẳng hạn như các vụ nổ, hiệu ứng ricochet, áo giáp, các mục, nhiệm vụ, và thông tin cấp khác.

What is a GOD file?

Game data file used by Gore games, such as Special Edition and Ultimate Soldier; contains data in plain text that is referenced by the game to describe gameplay, such as explosions, ricochet effects, body armor, items, missions, and other level information.

Cách mở .GOD file

Để mở file .GOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GOD do người dùng đóng góp.

  • Gore Ultimate Soldier
  • Gore Special Edition
  • Gore Special Edition

Chuyển đổi file .GOD

File .GOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.