HLX File

? Cách mở file .HLX? Những phần mềm mở file .HLX và sửa file lỗi. Convert N/A HLX file sang định dạng khác.

.HLX File Extension

   

File name HLX File
File Type ATI Radeon Video Driver Support File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (9 Bình chọn)

File .HLX là file gì?

HLX là Misc Files – ATI Radeon Video Driver Support File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Hỗ trợ card màn hình ATI Radeon và các tập tin trình điều khiển video liên quan

What is a HLX file?

Supports the ATI Radeon video card and related video driver files

Cách mở .HLX file

Để mở file .HLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HLX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • HELIX
  • HELIX

Chuyển đổi file .HLX

File .HLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.