HSF File

? Cách mở file .HSF? Những phần mềm mở file .HSF và sửa file lỗi. Convert Binary HSF file sang định dạng khác.

.HSF File Extension

   

File name HSF File
File Type HOOPS Stream Format File
Nhà phát triển Tech Soft 3D
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .HSF là file gì?

HSF là CAD Files – HOOPS Stream Format File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tech Soft 3D.

Tập tin được tạo ra trong hộp thoại Format Hoops Stream (HSF), một CAD xuất bản định dạng được phát triển bởi Tech mềm 3D cho visualization; hỗ trợ thông qua plug-in hoặc như một định dạng xuất bản bản địa bởi nhiều ứng dụng CAD, bao gồm SolidWorks và CATIA v5.

What is a HSF file?

File created in the HOOPS Stream Format (HSF), a CAD publishing format developed by Tech Soft 3D for visualization; supported via plug-in or as a native publishing format by several CAD applications, including SolidWorks and CATIA v5.

Cách mở .HSF file

Để mở file .HSF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HSF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HSF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HSF do người dùng đóng góp.

  • Dassault Systemes SolidWorks
  • Dassault Systemes CATIA
  • Dassault Systemes CATIA
  • DSDraw verwijderen
  • LockLizard Protector Viewer

Chuyển đổi file .HSF

File .HSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.