I-Mode

Định nghĩa I-Mode là gì?

I-ModeI-Chế độ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ I-Mode – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

I-Mode là một dịch vụ Internet di động tại Nhật Bản được cung cấp bởi DoCoMo. Dịch vụ này được chủ yếu là truy cập trực tiếp thông qua một menu trên các thiết bị I-Chế độ tương thích. i-mode làm cho sử dụng công nghệ chuyển mạch gói DoCoMo, mà cung cấp thuê bao với “luôn luôn” truy cập mạng. Do đó, các thuê bao được tính dựa trên số lượng dữ liệu gửi và nhận, chứ không phải bằng thời gian dành cho mạng để truy cập dịch vụ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bởi vì thành công đám cháy nhanh chóng của nó ở Nhật Bản, I-Chế độ thu hút sự chú ý của các nhà khai thác không dây khác ở châu Âu và châu Á. Khoảng 20 nhà khai thác ở nhiều quốc gia hợp tác với DoCoMo để cung cấp các dịch vụ. Thật không may, i-Mode đã không được hưởng cùng một loại chấp nhận ở đa số những quốc gia, buộc hầu hết các nhà khai thác để loại bỏ dần các dịch vụ.

What is the I-Mode? – Definition

i-Mode is a mobile Internet service in Japan offered by DoCoMo. The service is mostly accessed directly via a menu on I-Mode-compatible devices. i-mode makes use of DoCoMo’s packet-switched technology, which provides subscribers with “always on” network access. Thus, subscribers are billed based on the amount of data sent and received, not by the time spent on the network to access the service.

Understanding the I-Mode

Because of its rapid fire success in Japan, I-Mode attracted the attention of other wireless operators in Europe and Asia. About 20 operators in many countries partnered with DoCoMo to provide the service. Unfortunately, i-Mode did not enjoy the same kind of acceptance in the majority of those countries, forcing most of the operators to phase out the service.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet
  • Digital Subscriber Line (DSL)
  • Hypertext Markup Language (HTML)
  • World Wide Web (WWW)
  • Telecommunications
  • Java
  • Computer-Mediated Communication (CMC)
  • DoCoMo Java (DoJa)
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm