IFP File

? Cách mở file .IFP? Những phần mềm mở file .IFP và sửa file lỗi. Convert Binary IFP file sang định dạng khác.

.IFP File Extension

   

File name IFP File
File Type GTA Animation File
Nhà phát triển Rockstar Games
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (132 Bình chọn)

File .IFP là file gì?

IFP là Game Files – GTA Animation File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Rockstar Games.

Trò chơi hoạt hình tập tin được sử dụng bởi Grand Theft Auto (GTA) III và các trò chơi GTA tiếp theo; có thể chứa nhiều hình ảnh động trong một tập tin duy nhất, và mỗi hình ảnh động bao gồm các mô hình và hoạt hình 3D khung; sử dụng cho các đoạn cắt cảnh trò chơi.

What is a IFP file?

Game animation file used by Grand Theft Auto (GTA) III and subsequent GTA games; may contain multiple animations in a single file, and each animation includes the 3D model and animation frames; used for game cutscenes.

Cách mở .IFP file

Để mở file .IFP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IFP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IFP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IFP do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • INFORAD MANAGER
  • INFORAD MANAGER
  • Media Player Classic
  • InfoHesiveEP
  • Inforad multi countries manager
  • Inforad multi countries manager

Chuyển đổi file .IFP

File .IFP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.