ING File

? Cách mở file .ING? Những phần mềm mở file .ING và sửa file lỗi. Convert N/A ING file sang định dạng khác.

.ING File Extension

   

File name ING File
File Type
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .ING là file gì?

ING là Misc Files – , dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .ING file

Để mở file .ING click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ING bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ING

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ING do người dùng đóng góp.

  • MasterCook
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • trueCall Message Centre
  • INGVAR
  • WINGRAVER-PRO Main Module
  • WINGRAVER-PRO Main Module

Chuyển đổi file .ING

File .ING có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.