Irresistible force

Định nghĩa Irresistible force là gì?

Irresistible forceLực lượng không thể cưỡng lại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Irresistible force – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Lực lượng mà không thể phản đối bởi nạn nhân của nó.

Definition – What does Irresistible force mean

1. Force that cannot be countered by its victim.

Source: ? Business Dictionary