KAR File

? Cách mở file .KAR? Những phần mềm mở file .KAR và sửa file lỗi. Convert N/A KAR file sang định dạng khác.

.KAR File Extension

   

File name KAR File
File Type 1Karaoke MIDI File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (23 Bình chọn)

File .KAR là file gì?

KAR là Audio Files – 1Karaoke MIDI File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin âm thanh được tạo ra bởi các ứng dụng Karaoke khác nhau như Band-in-a-Box; chứa dữ liệu MIDI cũng như lời bài hát được lưu trữ trong văn bản; không chứa dữ liệu âm thanh thực tế kể từ khi âm nhạc được lưu trữ sử dụng MIDI; sử dụng để chơi lại lời bài hát với ca khúc.

What is a KAR file?

Audio file created by various Karaoke applications such as Band-in-a-Box; contains MIDI data as well as song lyrics stored in text; does not contain actual audio data since the the music is stored using MIDI; used for playing back lyrics with songs.

Cách mở .KAR file

Để mở file .KAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .KAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .KAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .KAR do người dùng đóng góp.

  • AIMP3
  • vanBasco’s Karaoke Player
  • vanBasco’s Karaoke Player
  • jetAudio
  • QuickTime
  • Winamp
  • Winamp

Chuyển đổi file .KAR

File .KAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.