Launch The Complete National Geographic

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Launch The Complete National Geographic – NA

Phần mềm Launch The Complete National Geographic

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Launch The Complete National Geographic là phần mềm gì?

Launch The Complete National Geographic là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Launch The Complete National Geographic là Version NA (cập nhật NA)

Khởi động The Complete National Geographic là một phần mềm giáo dục và trình duyệt cung cấp một thư viện khổng lồ của công cụ giáo dục, sách điện tử, tạp chí, và các trò chơi tương tác như những đặc trưng trong kênh giáo dục các chương trình quốc gia Geographic.This đặc biệt hữu ích cho sinh viên và cho những người NatGeo những người đam mê. Phần mềm này cung cấp quyền truy cập cho người dùng để xem thông tin về hàng loạt các chủ đề. Các vật liệu này không chỉ phong phú về văn bản nhưng cũng có tính năng hình ảnh chất lượng độ nét cao. Phần mềm này được lý tưởng được sử dụng trong các lớp học để cung cấp một môi trường giảng dạy tương tác nhiều hơn cho học sinh. Trò chơi và câu đố cũng được bao gồm trong gói như video tốt và phim ngắn. Launch Phần mềm National Geographic Toàn bộ sử dụng công nghệ khác cho phép nó giữ chức năng trên nền tảng khác nhau và hệ thống điều hành. Công nghệ này được gọi là Adobe AIR. Để đảm bảo rằng các phần mềm chạy tốt trên máy tính của bạn, nó được khuyên nên kiểm tra các yêu cầu hệ thống của nền tảng này như kết nối Internet. Một số chức năng chỉ có thể xảy ra nếu máy tính của bạn được kết nối với Web. Các Geobrowse mà đi kèm với phần mềm cũng phải được cài đặt đúng cách cũng như các bản cập nhật.

What is Launch The Complete National Geographic?

Launch The Complete National Geographic is an educational software and browser that provides a massive library of educational tools, e-books, journals, and interactive games as those featured in the educational channel the National Geographic.This program is particularly useful for students and for those who NatGeo enthusiasts. The software provides access to users to view information about wide range of subject. The materials are not only rich in texts but also features images High Definition Quality. The software is ideally used in classes to provide a more interactive teaching environment to students. Games and quizzes are also included in the package as well videos and short films. The Launch The Complete National Geographic software utilizes another technology which allows it to stay functional on different platforms and Operating Systems. The technology is called Adobe AIR. To ensure that the software runs well on your computer, it is advised to check the system requirements of the platform such as Internet connection. Some functionalities are only possible if your pc is connected to the Web. The Geobrowse that comes with the software must also be installed properly as well as the updates.

Các loại file được mở bởi Launch The Complete National Geographic

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Launch The Complete National Geographic có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CNGCNGCONFIGCNGDISCCNGREADLIST

Download Launch The Complete National Geographic

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg