LD2 File

? Cách mở file .LD2? Những phần mềm mở file .LD2 và sửa file lỗi. Convert Binary LD2 file sang định dạng khác.

.LD2 File Extension

   

File name LD2 File
File Type Lingoes Dictionary File
Nhà phát triển Lingoes Project
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .LD2 là file gì?

LD2 là Data Files – Lingoes Dictionary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lingoes Project.

Tập tin được sử dụng bởi Lingoes, một ứng dụng từ điển và dịch thuật văn bản; chứa một tập tin từ điển nguồn biên soạn và bao gồm các điều khoản và định nghĩa của chúng; lưu trong một định dạng nhị phân độc quyền, nhưng có thể được sử dụng để lưu trữ các từ điển tùy chỉnh.

What is a LD2 file?

File used by Lingoes, a dictionary and text translation application; contains a compiled source dictionary file and includes terms and their definitions; saved in a proprietary binary format, but can be used for storing custom dictionaries.

Cách mở .LD2 file

Để mở file .LD2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LD2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LD2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LD2 do người dùng đóng góp.

  • Lingoes

Chuyển đổi file .LD2

File .LD2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.