Lift

Định nghĩa Lift là gì?

LiftThang máy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lift – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Các hành vi chở từ một vị trí thấp hơn đến một vị trí cao hơn. Ví dụ, một máy bay trực thăng có thể nâng hàng từ mặt đất lên không trung.

Definition – What does Lift mean

1. The act of carrying from a lower position to a higher position. For example, a helicopter can lift cargo from the ground into the air.

Source: ? Business Dictionary