LSP File

? Cách mở file .LSP? Những phần mềm mở file .LSP và sửa file lỗi. Convert Text LSP file sang định dạng khác.

.LSP File Extension

   

File name LSP File
File Type 1Lisp Program Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (13 Bình chọn)

File .LSP là file gì?

LSP là Developer Files – 1Lisp Program Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin mã nguồn viết bằng Lisp, một ngôn ngữ lập trình bao gồm các biến thể như Common Lisp và Đề án; cửa hàng văn bản đơn giản mã chương trình có thể được thực hiện với một thông dịch Lisp; có thể là một thành phần ứng dụng hoặc toàn bộ chương trình.

What is a LSP file?

Source code file written in Lisp, a programming language that includes variations such as Common Lisp and Scheme; stores plain text program code that can be executed with a Lisp interpreter; may be a application component or an entire program.

Cách mở .LSP file

Để mở file .LSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LSP do người dùng đóng góp.

  • GNU CLISP
  • Clozure CL
  • Clozure CL
  • LispWorks
  • Ufasoft Lisp Studio
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Autodesk AutoCAD 2020
  • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .LSP

File .LSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.