Lump sum contract

Định nghĩa Lump sum contract là gì?

Lump sum contractHợp đồng trọn gói. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lump sum contract – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một hợp đồng, theo đó một hiệu trưởng (khách hàng hoặc chủ sở hữu) đồng ý trả một nhà thầu một lượng nhất định để hoàn thành công việc mà không đòi hỏi một sự cố miễn phí.

Definition – What does Lump sum contract mean

A contract under which a principal (customer or owner) agrees to pay a contractor a specified amount for completing work without requiring a cost breakdown.

Source: ? Business Dictionary