Unit weight

Định nghĩa Unit weight là gì?

Unit weightTrọng lượng đơn vị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Unit weight – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trọng lượng của đơn vị thể tích của một chất, mật độ của nó.

Definition – What does Unit weight mean

Weight of unit volume of a substance, its density.

Source: ? Business Dictionary