Standard error

Định nghĩa Standard error là gì?

Standard errorSai số chuẩn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Standard error – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Độ lệch chuẩn của một phân phối lấy mẫu.

Definition – What does Standard error mean

Standard deviation of a sampling distribution.

Source: ? Business Dictionary