MacVim

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MacVim – MacVim

Phần mềm MacVim

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version 7 (cập nhật 6/10/2014)
Nhà phát triển MacVim
Hệ điều hành MAC
Giấy phép Open Source
Nhóm phần mềm Programming
Đánh giá 3.1 ★ (11 Bình chọn)

MacVim là phần mềm gì?

MacVim là phần mềm cho hệ điều hành MAC, thuộc nhóm phần mềm Programming được phát triển bởi MacVim. Phiên bản mới nhất của MacVim là Version 7 (cập nhật 6/10/2014)

MacVim là một trình soạn thảo mã nguồn cho Mac mà được dựa trên soạn thảo văn bản phổ biến cho Unix, Vim (Vi cải thiện). Ngoài các tính năng được tìm thấy trong Vim, MacVim cũng bao gồm một giao diện đồ họa mà làm cho mã nguồn chỉnh sửa thuận tiện hơn. MacVim cũng tương tự như gVim, trong đó có sẵn cho Windows.

What is MacVim?

MacVim is a source code editor for Mac that is based on the popular text editor for Unix, Vim (Vi improved). In addition to the features found in Vim, MacVim also includes a graphical interface that makes source code editing more convenient. MacVim is similar to gVim, which is available for Windows.

Các loại file được mở bởi MacVim

File ban đầu được hỗ trợ: .VIMRC – Vim Runtime Configuration File

Các định dạng file file khác phần mềm MacVim có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MacVim

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg