GPK File

? Cách mở file .GPK? Những phần mềm mở file .GPK và sửa file lỗi. Convert N/A GPK file sang định dạng khác.

.GPK File Extension

   

File name GPK File
File Type WaveLab Audio Peak File
Nhà phát triển Steinberg
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (9 Bình chọn)

File .GPK là file gì?

GPK là Audio Files – WaveLab Audio Peak File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Steinberg.

Chứa một bản tóm tắt các dữ liệu sóng âm thanh cho một tập tin âm thanh mở ra với WaveLab; cho phép nạp lại nhanh hơn của tập tin âm thanh trong chương trình; tạo ra tự động khi một tập tin âm thanh được mở trong WaveLab.

What is a GPK file?

Contains a summary of sound wave data for an audio file opened with WaveLab; enables faster reloading of audio files in the program; created automatically when an audio file is opened in WaveLab.

Cách mở .GPK file

Để mở file .GPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GPK do người dùng đóng góp.

  • Steinberg WaveLab
  • WaveLab
  • WaveLab
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .GPK

File .GPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.