MIR File

? Cách mở file .MIR? Những phần mềm mở file .MIR và sửa file lỗi. Convert Binary MIR file sang định dạng khác.

.MIR File Extension

   

File name MIR File
File Type Mini-Image Ripper Disc Image
Nhà phát triển Mini-Image Ripper
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .MIR là file gì?

MIR là Disk Image Files – Mini-Image Ripper Disc Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mini-Image Ripper.

Disc Image tạo ra bởi Mini-Image Ripper (MIR), một chương trình có thể chuyển đổi đĩa game SafeDisc vào hình ảnh đĩa nhỏ; lưu trữ dữ liệu trò chơi và không bao gồm các dữ liệu trên đĩa không được sử dụng đặc biệt cho các trò chơi; tạo ra một “mini” đĩa về 23MB trong kích thước.

What is a MIR file?

Disc Image created by Mini-Image Ripper (MIR), a program that converts SafeDisc game discs into small disc images; stores the game data and excludes the data on the disc not used specifically for the game; creates a “mini” disc about 23MB in size.

Cách mở .MIR file

Để mở file .MIR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MIR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MIR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MIR do người dùng đóng góp.

  • Mini-Image Ripper
  • DT Soft DAEMON Tools
  • DT Soft DAEMON Tools
  • DAEMON Tools Lite
  • Media Player Classic
  • Model Maker
  • Model Maker

Chuyển đổi file .MIR

File .MIR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.