MixPad

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MixPad – NA

Phần mềm MixPad

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MixPad là phần mềm gì?

MixPad là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MixPad là Version NA (cập nhật NA)

phần mềm MixPad cài đặt một máy trộn âm thanh trên máy tính, cho phép người dùng để trộn nhiều bài hát cùng một lúc, và sau đó tích hợp các thành một file dự án duy nhất. Các phần mềm, phát triển bởi NCH Software, cung cấp cho người dùng một chương trình được tập trung chủ yếu vào việc giúp đỡ họ trong âm nhạc production.The người dùng được phép quá trình hơn một trăm âm thanh định dạng khác nhau, và sau đó liên tục tích hợp tất cả trong số này với nhau để tạo một đơn đầu ra sản xuất âm nhạc. Nó có thể hoạt động như một ứng dụng độc lập, và nó cũng có thể làm việc cùng với các phần mềm khác từ NCH Software, đặc biệt là những người phát triển để cung cấp cho người dùng một chương trình sản xuất phương tiện truyền thông. Khi ứng dụng được đưa ra, nó cung cấp một cửa sổ có thể hiển thị các bài hát được truy cập bởi người dùng. Đối với mỗi ca khúc mở trên cửa sổ, một giao diện điều khiển chuyên dụng được gán cho nó, để cho phép người dùng thao tác mỗi track cùng một lúc. Ngoài tải bài hát từ thư mục lưu trên máy tính, ứng dụng cũng cho phép người dùng trích xuất âm thanh từ một video clip, và theo dõi rip từ đĩa CD. Một phiên bản miễn phí của phần mềm có sẵn để sử dụng phi thương mại. MixPad đi kèm trong một phiên bản dành cho Windows và Mac. Các phiên bản Mac được gọi MixPad Âm nhạc Trộn phần mềm, trong khi phiên bản Windows được gọi là MixPad âm thanh Trộn phần mềm.

What is MixPad?

MixPad software installs an audio mixer on the computer, which allows the user to mix multiple tracks at the same time, and then integrate these into a single project file. The software, developed by NCH Software, provides the user with a program that is focused primarily on helping them in music production.The user is allowed to process over one hundred audio tracks of various formats, and then seamlessly integrate all of these together to create a single music production output. It can function as a standalone application, and it can also work in conjunction with other software from NCH Software, specifically those developed to provide the user with a media production program. When the application is launched, it provides a window that can display the tracks accessed by the user. For each track opened on the window, a dedicated console is assigned to it, to enable the user to manipulate each track simultaneously. Aside from loading tracks from saved folders on the computer, the application also allows the user to extract audio from a video clip, and rip tracks from an audio CD. A free version of the software is available for non-commercial use. MixPad comes in a version for Windows and Mac. The Mac version is called MixPad Music Mixing Software, whereas the Windows version is called MixPad Audio Mixing Software.

Các loại file được mở bởi MixPad

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MixPad có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download MixPad

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg