MMB File

? Cách mở file .MMB? Những phần mềm mở file .MMB và sửa file lỗi. Convert N/A MMB file sang định dạng khác.

.MMB File Extension

   

File name MMB File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MMB là file gì?

MMB là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .MMB file

Để mở file .MMB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MMB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MMB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MMB do người dùng đóng góp.

  • Oracle Developer
  • MyMemories Photobook Studio
  • MyMemories Photobook Studio
  • PRESEN MAGIC The Album
  • Mobile Master
  • MyMicroBalance
  • MyMicroBalance

Chuyển đổi file .MMB

File .MMB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.