MRW File

? Cách mở file .MRW? Những phần mềm mở file .MRW và sửa file lỗi. Convert Binary MRW file sang định dạng khác.

.MRW File Extension

   

File name MRW File
File Type Minolta Raw Image File
Nhà phát triển Minolta
Phân loại Camera Raw Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (8 Bình chọn)

File .MRW là file gì?

MRW là Camera Raw Files – Minolta Raw Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Minolta.

định dạng hình ảnh thô được sử dụng bởi máy ảnh kỹ thuật số Minolta Dimage; lưu trữ dữ liệu trong một định dạng nén một cách chính xác như nó đã được bắt bởi cảm biến của máy ảnh; thiết lập như nhiệt độ màu và phơi sáng có thể được chỉnh sửa bằng phần mềm sau khi hình ảnh được lưu trên máy tính.

What is a MRW file?

Raw image format used by Minolta Dimage digital cameras; stores data in an uncompressed format exactly as it was captured by the camera’s sensor; settings like color temperature and exposure can be edited with software after the image is saved on a computer.

Cách mở .MRW file

Để mở file .MRW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MRW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MRW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MRW do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • Pixillion Image Converter
  • Pixillion Image Converter
  • Photo Gallery
  • Windows LiveR Photo Gallery
  • Picasa Photo Viewer
  • Picasa Photo Viewer

Chuyển đổi file .MRW

File .MRW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.