MXD File

? Cách mở file .MXD? Những phần mềm mở file .MXD và sửa file lỗi. Convert N/A MXD file sang định dạng khác.

.MXD File Extension

   

File name MXD File
File Type ArcGIS Map Document
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (10 Bình chọn)

File .MXD là file gì?

MXD là GIS Files – ArcGIS Map Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

Bản đồ định dạng tập tin được sử dụng bởi phần mềm bản đồ ESRI, chẳng hạn như ArcMap; lưu trong một định dạng hợp chất bao gồm các mô tả bản đồ, bố trí, và các đối tượng nhúng được lưu trong bản đồ; tổ chức thành các đơn vị gọi là kho và suối.

What is a MXD file?

Map file format used by ESRI mapping software, such as ArcMap; saved in a compound format that includes the map description, layout, and embedded objects saved in the map; organized into units called storages and streams.

Cách mở .MXD file

Để mở file .MXD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MXD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MXD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MXD do người dùng đóng góp.

  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Mids’ Hero/Villain Designer
  • Meltice
  • MxPro Application
  • MxPro Application

Chuyển đổi file .MXD

File .MXD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.