Bed & breakfast (B&B)

Định nghĩa Bed & breakfast (B&B) là gì?

Bed & breakfast (B&B)Giường & bữa sáng (B & B). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bed & breakfast (B&B) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chỗ ở qua đêm với bữa sáng kiểu Mỹ hoặc lục địa bao gồm trong giá phòng. B & B được cung cấp tại phòng khác nhau, từ một căn phòng phụ tùng tại nhà riêng vào một khu nhà trọ, nhà trọ, khách sạn, hoặc khôi phục tòa nhà lịch sử như một cung điện.

Definition – What does Bed & breakfast (B&B) mean

Overnight lodging with an American or continental breakfast included in the room rate. B&B is offered at accommodations ranging from a spare room in a private home to a boarding house, inn, hotel, or restored historical building such as a palace.

Source: ? Business Dictionary