SiSoftware Sandra Lite

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download SiSoftware Sandra Lite – NA

Phần mềm SiSoftware Sandra Lite

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

SiSoftware Sandra Lite là phần mềm gì?

SiSoftware Sandra Lite là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của SiSoftware Sandra Lite là Version NA (cập nhật NA)

SiSoftware Sandra Lite là một tiện ích hệ thống cung cấp cho người dùng một loạt các công cụ chẩn đoán để kiểm tra tình trạng hệ thống và hiệu suất. Nó cũng cung cấp một tính năng cho phép người sử dụng để làm một bài kiểm tra điểm chuẩn trên hệ thống, để kiểm tra hiệu quả của nó khi kéo dài đến giới hạn của nó. Điều này cho phép người sử dụng để xác định xem vấn đề hệ thống trong tương lai có thể xuất hiện, khi hệ thống bị buộc phải thực hiện tại tối đa tiềm năng của nó. Điểm chuẩn có thể được thực hiện trên những điều sau đây: Processor Arithmetic, File Systems, CD-ROM và DVD, Cache và bộ nhớ, bộ xử lý Multi-Media, Đĩa vật lý, mạng băng thông, hiệu quả Power Management, Removable Storage và kết nối Internet. SiSoftware Sandra Lite là phiên bản của phần mềm có thể được tải về từ trang web của SiSoftware, miễn phí. Phần mềm này sẽ tạo ra một danh sách các thuộc tính cho phần cứng và phần mềm được cài đặt trên hệ thống. Điều này cho phép thông tin chung về tất cả mọi thứ được tìm thấy trên hệ thống. Một kiểm tra xử lý sẽ cung cấp thông tin người dùng về CPU, FPU và bộ nhớ đệm. Người dùng cũng có thể kiểm tra độ trễ bộ nhớ của CPU và chipset, với kết quả được hiển thị trong hai phiên bản: Kết quả Kết hợp Biểu đồ và chi tiết Kết quả Chart.

What is SiSoftware Sandra Lite?

SiSoftware Sandra Lite is a system utility that provides the user with an array of diagnostics tools to check system status and performance. It also provides a feature that allows the user to do a benchmarking test on the system, to check its performance when stretched to its limits. This allows the user to determine if future system issues may come up, when the system is compelled to perform at its fullest potential. Benchmarks can be done on the following: Processor Arithmetic, File Systems, CD-ROM and DVD, Cache and Memory, Processor Multi-Media, Physical Disks, Network Bandwidth, Power Management Efficiency, Removable Storage and Internet Connection. SiSoftware Sandra Lite is the version of the software that can be downloaded from the SiSoftware website, free of charge. The software generates a list of the attributes for hardware and software installed on the system. This gives general information about everything found on the system. A Processor check will give the user information about the CPU, FPU, and caches. Users can also check the memory latency of the CPU and chipsets, with the results displayed in two versions: Combined Results Chart and Detailed Results Chart.

Các loại file được mở bởi SiSoftware Sandra Lite

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm SiSoftware Sandra Lite có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SBCSBTSBXSISSRRSRX

Download SiSoftware Sandra Lite

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg