Negative space

Định nghĩa Negative space là gì?

Negative spaceKhông gian âm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Negative space – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hạn ngành công nghiệp du lịch cho một chưa được xác nhận (standby) đặt phòng ghế. Trái ngược với không gian tích cực.

Definition – What does Negative space mean

Travel industry term for an unconfirmed (standby) seat booking. Opposite of positive space.

Source: ? Business Dictionary