NGC File

? Cách mở file .NGC? Những phần mềm mở file .NGC và sửa file lỗi. Convert Binary NGC file sang định dạng khác.

.NGC File Extension

   

File name NGC File
File Type 1Xilinx Generated Netlist File
Nhà phát triển Xilinx
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .NGC là file gì?

NGC là CAD Files – 1Xilinx Generated Netlist File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Xilinx.

tập tin dữ liệu được tạo bởi Xilinx ISE, một ứng dụng sử dụng để tạo và thử nghiệm các thiết kế mạch điện tử; chứa một Xilinx cụ thể “netlist,” trong đó bao gồm các dữ liệu thiết kế hợp lý và hạn chế cho các mạch; được sử dụng để lưu trữ các xây dựng, hay “tổng hợp”, thiết kế, có thể được thông qua ngày để thực hiện thiết kế (ví dụ, tạo ra .NGD và các tập tin .BIT).

What is a NGC file?

Data file generated by Xilinx ISE, an application used for creating and testing electronic circuit designs; contains a Xilinx-specific “netlist,” which includes the logical design data and constraints for the circuit; used for storing the constructed, or “synthesized,” design, which can be passed on for design implementation (e.g., generating .NGD and .BIT files).

Cách mở .NGC file

Để mở file .NGC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NGC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NGC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NGC do người dùng đóng góp.

  • Xilinx ISE Design Suite
  • WinDS PRO Apps
  • WinDS PRO Apps

Chuyển đổi file .NGC

File .NGC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.