CIRC File

? Cách mở file .CIRC? Những phần mềm mở file .CIRC và sửa file lỗi. Convert XML CIRC file sang định dạng khác.

.CIRC File Extension

   

File name CIRC File
File Type Logisim Circuit File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .CIRC là file gì?

CIRC là Data Files – Logisim Circuit File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

Mạch tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi Logisim, một công cụ đồ họa cho thiết kế và mô phỏng các mạch logic; chứa dữ liệu mạch ở định dạng XML; bao gồm tên và tọa độ vị trí của hệ thống dây điện, cổng, và plexers.

What is a CIRC file?

Circuit file created and used by Logisim, a graphical tool for designing and simulating logic circuits; contains circuit data in XML format; includes names and placement coordinates of wiring, gates, and plexers.

Cách mở .CIRC file

Để mở file .CIRC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CIRC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CIRC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CIRC do người dùng đóng góp.

  • Logisim

Chuyển đổi file .CIRC

File .CIRC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.