Official receiver

Định nghĩa Official receiver là gì?

Official receiverNgười nhậm chức. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Official receiver – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Độc lập, không thiên vị bên bởi một tòa án phá sản chỉ định là một máy thu tạm thời và quản lý tài sản mà nợ được tính phí. Ông hay bà chủ trì các cuộc họp của các chủ nợ trong kiểm tra tài sản trong receivership và thường xuyên, khi trật tự quanh co-up là do tòa án, đóng vai trò như một người thanh lý tạm thời.

Definition – What does Official receiver mean

Independent, impartial party appointed by a bankruptcy court as an interim receiver and manager of the property to which debt is charged. He or she presides over the creditors’ meetings in examination of the property in receivership and often, when winding-up order is issued by the court, serves as a provisional liquidator.

Source: ? Business Dictionary