P2W File

? Cách mở file .P2W? Những phần mềm mở file .P2W và sửa file lỗi. Convert N/A P2W file sang định dạng khác.

.P2W File Extension

   

File name P2W File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .P2W là file gì?

P2W là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .P2W file

Để mở file .P2W click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P2W bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P2W

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P2W do người dùng đóng góp.

  • Advanced PDF-to-Word
  • PDF-to-Word Demo
  • PDF-to-Word Demo

Chuyển đổi file .P2W

File .P2W có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.