HAMACHI File

? Cách mở file .HAMACHI? Những phần mềm mở file .HAMACHI và sửa file lỗi. Convert N/A HAMACHI file sang định dạng khác.

.HAMACHI File Extension

   

File name HAMACHI File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HAMACHI là file gì?

HAMACHI là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .HAMACHI file

Để mở file .HAMACHI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HAMACHI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HAMACHI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HAMACHI do người dùng đóng góp.

  • Hamachi
  • Hamachi Client
  • Hamachi Client

Chuyển đổi file .HAMACHI

File .HAMACHI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.