PART File

? Cách mở file .PART? Những phần mềm mở file .PART và sửa file lỗi. Convert Text and Binary PART file sang định dạng khác.

.PART File Extension

   

File name PART File
File Type Partially Downloaded File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (1379 Bình chọn)

File .PART là file gì?

PART là Misc Files – Partially Downloaded File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi N/A.

Một tập tin PART là một file đã download được từ Internet sử dụng cho tải mà cơ bản dở dang hoặc đã bị dừng lại. Một số file PART có thể được nối lại sau một thời gian sử dụng chương trình tương tự mà bắt đầu tải về. file PART thường được sử dụng bởi một số chương trình chuyển tập tin, chẳng hạn như Go! Zilla, eMule, và chương trình eDonkey ngưng Mozilla Firefox và.

What is a PART file?

A PART file is a partially downloaded file from the Internet used for downloads that are in progress or have been stopped. Some PART files can be resumed at a later time using the same program that started the download. PART files are typically used by Mozilla Firefox and several file transfer programs, such as Go!Zilla, eMule, and the discontinued eDonkey program.

Cách mở .PART file

Để mở file .PART click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PART bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PART

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PART do người dùng đóng góp.

  • zsync
  • Free Download Manager
  • Free Download Manager
  • FlashGet
  • Headlight Go!Zilla
  • Mozilla Firefox
  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Skype

Chuyển đổi file .PART

File .PART có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.