PIX File

? Cách mở file .PIX? Những phần mềm mở file .PIX và sửa file lỗi. Convert Binary PIX file sang định dạng khác.

.PIX File Extension

   

File name PIX File
File Type 1PCI Geomatics Database File
Nhà phát triển PCI Geomatics
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .PIX là file gì?

PIX là GIS Files – 1PCI Geomatics Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi PCI Geomatics.

tập tin PCIDSK (PCI Geomatics Database File) được tạo ra bởi Geomatica, một địa toán chương trình dùng để xử lý và phân tích hình ảnh địa lý; chứa phân chia không gian thông tin trên nhiều kênh hình ảnh; thường được sử dụng để lưu trữ nhỏ để tập hợp dữ liệu không gian địa lý rất lớn, chẳng hạn như hình ảnh vệ tinh.

What is a PIX file?

PCIDSK file (PCI Geomatics Database File) created by Geomatica, a geomatics program used for processing and analyzing geographic images; contains spatial information split across multiple image channels; often used for storing small to very large geospatial data sets, such as satellite images.

Cách mở .PIX file

Để mở file .PIX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PIX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PIX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PIX do người dùng đóng góp.

  • GDAL
  • PCI Geomatics Geomatica
  • PCI Geomatics Geomatica
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Safe Software FME Desktop
  • Ashampoo Photo Commander
  • Ashampoo Photo Commander

Chuyển đổi file .PIX

File .PIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.