PMA File

? Cách mở file .PMA? Những phần mềm mở file .PMA và sửa file lỗi. Convert N/A PMA file sang định dạng khác.

.PMA File Extension

   

File name PMA File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PMA là file gì?

PMA là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .PMA file

Để mở file .PMA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PMA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PMA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PMA do người dùng đóng góp.

  • Bandizip
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .PMA

File .PMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.