Quality of worklife

Định nghĩa Quality of worklife là gì?

Quality of worklifeChất lượng của cuộc sống làm việc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Quality of worklife – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mức độ mà người lao động có thể nâng cao đời sống cá nhân của mình thông qua môi trường làm việc và kinh nghiệm của họ.

Definition – What does Quality of worklife mean

Extent to which employees can enhance their personal lives through their work environment and experiences.

Source: ? Business Dictionary