Realtor

Định nghĩa Realtor là gì?

RealtorNgười buôn bán nhà. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Realtor – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhãn hiệu tên cho một thành viên tích cực của Hiệp hội Quốc gia REALTORS®.

Definition – What does Realtor mean

Trademarked name for an active member of the National Association of Realtors®.

Source: ? Business Dictionary