Roxio VideoConvert

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Roxio VideoConvert – NA

Phần mềm Roxio VideoConvert

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Roxio VideoConvert là phần mềm gì?

Roxio VideoConvert là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Roxio VideoConvert là Version NA (cập nhật NA)

Roxio VideoConvert là phần mềm cho phép người dùng chuyển đổi các file video từ một định dạng khác. Sự hỗ trợ phần mềm chuyển đổi video có nguồn gốc từ Internet, đặc biệt là từ các trang web chia sẻ video như YouTube; cũng như video từ đĩa CD, DVD, máy quay và video di động / phương tiện truyền thông khác devices.The người dùng được cung cấp với một cửa sổ nguồn, đó là nơi video được chuyển đổi sẽ được bổ sung; và một cửa sổ ra, đó là định dạng mà video sẽ được chuyển đổi. chuyển đổi video đòi hỏi ba bước chung: add file vào cửa sổ nguồn, chọn đầu ra video từ cửa sổ đầu ra và nhấn vào nút Convert để bắt đầu quá trình. Video có thể được chuyển đổi sang các định dạng tương thích với các thiết bị di động như iPhone và iPad, các thiết bị Android và các thiết bị cầm tay khác. định dạng đầu vào được hỗ trợ bao gồm AVI, DV, HDV, DV-AVI, MPEG-1/2/4, DVD, XVID, TiVo, ASF, MOV, WMV, FLV, QuickTime, 3GP, AVC và AVCHD; trong khi các định dạng đầu ra được hỗ trợ bao gồm MPEG2, MPEG2-HD, WMV, WMV HD, AVC, MP4 và 3GP. Roxio VideoConvert là phần mềm được phát triển để chạy trên hệ điều hành Windows.

What is Roxio VideoConvert?

Roxio VideoConvert is software that enables the user to convert their video files from one format to another. The software supports conversion of videos sourced from the Internet, specifically from video-sharing sites like YouTube; as well as videos from CDs, DVDs, camcorders and other portable video/media devices.The user is provided with a source pane, which is where the video to be converted will be added; and an output pane, which is the format to which the video will be converted. Video conversion requires three general steps: add files to the source pane, choose video output from the output pane and click on the Convert button to start the process. Videos can be converted into formats that are compatible with mobile devices such as iPhones and iPads, Android devices and other portable devices. Supported input formats include AVI, DV, HDV, DV-AVI, MPEG-1/2/4, DVD, XVID, TiVo, ASF, MOV, WMV, FLV, QuickTime, 3GP, AVC and AVCHD; while the supported output formats include MPEG2, MPEG2-HD, WMV, WMV HD, AVC, MP4 and 3GP. Roxio VideoConvert is software developed to run on Windows operating systems.

Các loại file được mở bởi Roxio VideoConvert

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Roxio VideoConvert có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) VCPF

Download Roxio VideoConvert

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg