SAFE File

? Cách mở file .SAFE? Những phần mềm mở file .SAFE và sửa file lỗi. Convert Binary SAFE file sang định dạng khác.

.SAFE File Extension

   

File name SAFE File
File Type SIGLock Encrypted File
Nhà phát triển Sigza Authentication Systems
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (11 Bình chọn)

File .SAFE là file gì?

SAFE là Encoded Files – SIGLock Encrypted File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sigza Authentication Systems.

Một tập tin an toàn là một tập tin mã hóa được tạo ra bởi SIGLock, một ứng dụng mã hóa tập tin cho Windows sử dụng để bảo mật lưu trữ và truyền tập tin. Nó chứa một phiên bản mã hóa của một tập tin, chẳng hạn như một .PDF hoặc file XLSX, mà chỉ có thể được giải mã bởi các chương trình SIGLock. tập tin an toàn cũng chứa khóa và mở khóa dữ liệu như người dùng có thể mở các tập tin, nơi họ có thể mở nó, và khi họ có thể mở nó.

What is a SAFE file?

A SAFE file is an encrypted file created by SIGLock, a file encryption application for Windows used to securely store and transfer files. It contains an encrypted version of a file, such as a .PDF or .XLSX file, that can only be decrypted by the SIGLock program. SAFE files also contain locking and unlocking data such as which users can open the file, where they can open it, and when they can open it.

Cách mở .SAFE file

Để mở file .SAFE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAFE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAFE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAFE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Lavasoft Common Libraries
  • Lavasoft Common Libraries
  • OpenSafeLnk
  • SafeIT Desktop Security Suite
  • DATA BECKER Safe
  • DATA BECKER Safe

Chuyển đổi file .SAFE

File .SAFE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.